Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

In het onderwijs- en examenregelement (OER) staan een groot aantal zaken met betrekking tot het onderwijs en examens vastgelegd. Deze OER is van toepassing op de voltijd hbo bacheloropleidingen van HAS Hogeschool.

Alle relevante bepalingen met betrekken tot het onderwijs zijn in de OER verzameld. De OER bestaat uit:

  • Het algemene deel
  • De opleidingsdelen

Het algemene deel bevalt de algemene regels voor alle studenten. In een opleidingsdeel worden specifieke aanvullingen gegeven die betrekking hebben op de hbo opleiding in kwestie.