Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Het studentenstatuut is bedoeld als een heldere en eenduidige vastlegging van de relatie van de hbo bachelor student naar de instelling HAS Hogeschool en omgekeerd. De instelling legt haar kwaliteitsdoelstellingen vast naar de student, die recht heeft op  studentgecentreerd, kwalitatief goed onderwijs en goede onderwijsvoorzieningen.

Via het studentenstatuut krijgt de student zicht op wat van hem of haar verwacht wordt in een onderwijssysteem, waarin de eigen verantwoordelijkheid van de student centraal staat.