Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Een waarheid als een koe: Ruminenten is dé HAS-studieclub voor herkauwers in de ruimste zin van het woord. Zo is er niet alleen aandacht voor rundvee, maar ook voor schapen, geiten en minder-bekende diersoorten.

De koe bij de horens: Ruminenten organiseert excursies, lezingen en cursussen, waarbij verschillende thema’s aan bod komen.

Een bescheiden greep: voederwinning, melkwinning, vleesproductie, diergezondheid, fokkerij, financiële aspecten, mestbeleid, vruchtbaarheid en huisvesting.

Studieclub

Deze studieclub is opgericht in 2005 en telt inmiddels 80 leden. De meeste van hen zijn afkomstig van Dier- en Veehouderij, Bedrijfskunde & Agribusiness en Tuin- en Akkerbouw.

Waarom deelnemen? 

  • Er is ook een Veebeoordelingscommissie die regelt dat je kunt deelnemen aan [wedstrijden] veebeoordelen.
  • Ruminenten verzorgt een digitale nieuwsbrief.
  • Iedereen is welkom!
    Lidmaatschap is mogelijk voor alle leerjaren en alle studierichtingen.

Meer weten?

Bezoek de website van Ruminenten

 

Heb je interesse, vragen of opmerkingen?

Contact: ruminenten@has.nl

Opleidingen

Ruminenten is een studievereniging gerelateerd aan de opleiding: