Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

De chemielaboratoria hebben brede technieken in huis die voor de opleidingen Voedingsmiddelentechnologie, Veehouderij, Toegepaste Biologie, Milieukunde, Food Innovation, Tuin- en akkerbouw, International Food & Agribusiness gebruikt kunnen worden.​ 

De faciliteiten kunnen onder andere gebruikt worden voor:

  • Diverse natchemische analyses zijn mogelijk (bv titraties, vochtanalyses,  ruw vezel analyse)
  • Stikstof of eiwitbepaling met behulp van de Kjeldahl-methode
  • Geautomatiseerde vetanalyse gebaseerd op het Soxleth principe
  • Diverse fysisch chemische bepalingen (texture analyse, kleurmetingen en viscositeitsbepalingen)
  • Diverse bodemkundige analyses, denk hierbij aan pH-metingen, organische stof bepaling, kalium (vlamfotometrisch) en fosfaatgehalte (fotometrische bepaling), fysische bepalingen (bv korrelgrootte bepalingen/ fase verdeling)
  • Element analyse in water mbv commercieel  beschikbare fotometerische analyses (kuvettentesten)
  • Vriesdrogen
  • Wegdampen van oplosmiddelen om stoffen te zuiveren hebben we een rotatiefilmverdamper.