Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Melkveehouderij ‘Hoeve Boveneind’ is 1 van de 2 praktijkleerbedrijven waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt door de opleidingen Veehouderij en Toegepaste Biologie. Er is een leslokaal gebouwd, zodat je letterlijk vanuit het lokaal de stal in kan om de theorie in de praktijk te brengen. Studenten komen hier niet alleen voor lessen, maar ook voor het uitvoeren van projecten en praktijkonderzoek. Allerlei onderwerpen komen aan bod zoals vruchtbaarheid, voermanagement, landgebruik, koeiengedrag, enz.

Kenmerken van praktijkleerbedrijf Hoeve Boveneind:
-    130 melkkoeien met het bijbehorende jongvee
-    Ligboxenstal met diepstrooiselboxen
-    Melken met een automatisch melksysteem
-    Koeien uitgerust met de nieuwste hals- en pootsensoren
-    Studenten kunnen gebruik maken van real-time koe- en bedrijfsgegevens
-    Leslokaal met 20 werkplekken geïntegreerd in het stallencomplex