Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Het microbiologielaboratorium heeft faciliteiten t.b.v. microbiologische- en weefselkweek technieken die voor de opleidingen Voedingsmiddelentechnologie, Veehouderij, Toegepaste Biologie, Milieukunde, Food Innovation, Tuin en akkerbouw, International Food & Agribusiness gebruikt worden.

De faciliteiten kunnen onder andere gebruikt worden voor:

  • Het meten van de luchtkwaliteit in diverse ruimten. Denk aan productieruimten.
  • Het onder steriele omstandigheden vermeerderen van plantmateriaal.
  • Microscopie m.b.v. stereo- en helderveldmicroscoop met camera.
  • Diverse microbiologische bepalingen (waaronder productveiligheid, kwaliteit en houdbaarheidsonderzoeken) 
  • Het verpakken van producten onder verschillende gassamenstelling en het meten van deze gassamenstelling.
  • Diverse technieken zoals ELISA, wateractiviteit , ATP en PCR.

​Een variatie aan verschillende methoden en technieken waar jij je in de loop van je 4 jaar bij HAS Hogeschool helemaal thuis in gaat maken.