Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

Pels Melkvee in Empel is na Hoeve Boveneind in Herwijnen het tweede praktijkleerbedrijf waar HAS Hogeschool onderzoek doet naar de activiteit en conditie van koeien. De parameters worden gemonitord via technologie van DeLaval.

Focus op bodem, gedrag en voeding bij weidegang

Pels Melkvee heeft een carrouselmelkstal en de koeien krijgen weidegang. DeLaval levert een zogenaamde body condition score-camera, waarmee de conditie van de koeien gemonitord wordt. Studenten meten de activiteit van de koeien, zodat ze gezondheid en gedrag in kaart kunnen brengen. Daarnaast zijn de bodem (graslandbeheer) en de voeding onderwerp van onderzoek.