In de techniekhal met faciliteiten ten behoeve van de hbo opleiding Dier- en veehouderij vind je een groot aantal opstellingen en simulaties, die gebruikt worden voor technologisch onderzoek in deze sector. 

Deze faciliteiten kunnen onder andere gebruikt worden voor:

  • het meten van luchtkwaliteit in dierverblijven;
  • het maken van drinkwatervoorziening met medicijnen;
  • bepalen van melkkwaliteit in relatie tot voedselveiligheid;
  • opzet van geautomatiseerde processen;
  • het onderzoeken van diverse vormen van alternatieve energie;
  • regelen van het klimaat in kassen, dierverblijven en productopslag.