Hoofdmenu

Studiekeuze-helper

In de techniekhal met faciliteiten ten behoeve van de hbo opleiding Veehouderij vind je een groot aantal opstellingen en simulaties, die gebruikt worden voor technologisch onderzoek in deze sector. 

Deze faciliteiten kunnen onder andere gebruikt worden voor:

  • het meten van luchtkwaliteit in dierverblijven;
  • het maken van drinkwatervoorziening met medicijnen;
  • bepalen van melkkwaliteit in relatie tot voedselveiligheid;
  • opzet van geautomatiseerde processen;
  • het onderzoeken van diverse vormen van alternatieve energie;
  • regelen van het klimaat in kassen, dierverblijven en productopslag.