Bij de opleidingspagina's staat per opleiding de toelatingseisen vermeld. Het kan zijn dat je niet voldoet aan de toelatingseisen.

Voor Havo en Vwo-leerlingen die bijvoorbeeld het profiel Economie en Maatschappij volgen en het vak scheikunde niet in het vrije profiel hebben gekozen, kunnen een zogehete deficiëntiecursus volgen via HAS Kennistransfer en bedrijfsopleidingen.

De deficiëntiecursussen die wij aanbieden zijn:

  1. cursus Scheikunde
  2. cursus Wiskunde
  3. cursus Rekenvaardigheid

Meer informatie en inschrijven voor de verschillende cursussen vind je op de website van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen.