Collegegeld

Het ministerie van OCW stelt jaarlijks de hoogte van het collegegeld vast.

Studiejaar 2016/2017
Het wettelijke collegegeld bedraagt: € 1.984,-
Het instellingscollegegeld bedraagt: € 6.630,-.*
(Het HAS-instellingscollegegeld is in het verleden vastgesteld op basis van het wettelijke collegegeld en de hoogte van de Rijskbijdrage. Jaarlijks wordt dit bedrag bijgesteld rekening houdend met het wettelijke collegegeld en een inflatie-correctie.)

* Instellingscollegegeld moet je betalen als je al een HBO of WO studie hebt afgerond.
 


Datum digitale machtiging invoeren
Let op! HAS Hogeschool werkt met een digitale machtiging voor het innen van het collegegeld.
De digitale machtiging kan ingevoerd worden in Studielink vanaf 1 juni 2016 en moet uiterlijk op 15 juli 2016 binnen zijn!


Inning collegegeld:

Betaling collegegeld ineens
Bij betaling ineens wordt het collegegeld geïnd op 23 september 2016

Betaling collegegeld in termijnen
Data voor inning collegegeld:

23-09-2016

25-10-2016

25-11-2016

23-12-2016

25-01-2017

27-02-2017

27-03-2017

25-04-2017
26-05-2017

26-06-2017

De administratiekosten voor betaling in termijnen zijn: € 24,00
Dit bedrag wordt samen met de 1e termijn geïnd op 23 september 2016.


Aanvragen studiefinanciering en OV-studentenkaart
Op de website van DUO kun je ook terecht voor het aanvragen van studiefinanciering en een OV-studentenkaartDaarvoor heb je het digitale formulier 'Aanmelden en Studiefinanciering' nodig.
Studiejaar 2015/2016
Wettelijk collegegeld: € 1.951,00
Instellingscollegegeld (als je al een HBO-studie hebt afgerond): € 6.600,00
(Het HAS-instellingscollegegeld is in het verleden vastgesteld op basis van het wettelijke collegegeld en de hoogte van de Rijskbijdrage. Jaarlijks wordt dit bedrag bijgesteld rekening houdend met het wettelijke collegegeld en een inflatie-correctie.)

Inning collegegeld:

Datum betaling ineens
Bij betaling ineens wordt het collegegeld geïnd op 25 september 2015

Data betaling in termijnen
Bij betaling in termijnen zijn de data van incasso:

25-09-2015

26-10-2015

25-11-2015

23-12-2015

25-01-2016

25-02-2016

25-03-2016

25-04-2016
25-05-2016

27-06-2016

De administratiekosten voor betaling in termijnen zijn: € 24,00
Dit bedrag wordt samen met de 1e termijn geïnd op 25 september 2015.


Betalingswijze aanpassen
Indien je de betalingswijze (van betalen ineens naar termijnen of andersom) later nog wilt veranderen, dan kun je een bericht sturen naar Financiën & Control. Vermeld hierbij altijd je studentnummer.
Ook voor vragen over de financiële verwerking van het collegegeld, kun je bij het bovenstaand e-mailadres terecht.

Bij hoge uitzondering is het mogelijk om bij achterstallige betaling van het collegegeld een betalingsregeling te treffen. Lees hier meer over hoe de betalingsregeling in zijn werk gaat.


 

Studiejaar 2014/2015
Het ministerie van OCW stelt jaarlijks de hoogte van het collegegeld / schoolgeld vast. In het studiejaar 2014 / 2015 was dit:
Wettelijk collegegeld: € 1.906,00
Instellingscollegegeld (als je al een HBO-studie hebt afgerond): € 6.500,00
(Het HAS-instellingscollegegeld is in het verleden vastgesteld op basis van het wettelijke collegegeld en de hoogte van de Rijskbijdrage. Jaarlijks wordt dit bedrag bijgesteld rekening houdend met het wettelijke collegegeld en een inflatie-correctie.)


De datum van incasso van het collegegeld bij betaling ineens is 25 september 2014.
Bij betaling in termijnen zijn de data van incasso:
25-09-2014
27-10-2014
25-11-2014
23-12-2014
26-01-2015
25-02-2015
25-03-2015
27-04-2015
25-05-2015
25-06-2015

Bij betaling in termijnen wordt het bedrag van de eerste termijn verhoogd met € 24,= administratiekosten.