Studie +

HAS Hogeschool wil bevorderen dat studenten met een functiebeperking die zich aanmelden, zoveel mogelijk de studie van hun keuze met succes kunnen volgen en voltooien. Onder een functiebeperking wordt verstaan: 'alle aandoeningen die (vooralsnog) blijvend van aard zijn en die een vertragend effect kunnen hebben op de studievoortgang.'

Hieronder vallen:

  • Visuele, auditieve en motorische handicaps (slechthorend, slechtziend);
  • Stoornissen in de taal en spraak (dyslexie, dyscalculie);
  • Chronische en psychische ziektes (M.E., faalangst, ADHD);
  • Stoornissen in het autistisch spectrum (PDD-NOS, Asperger).

Intakegesprek
Voor (aspirant)studenten met een beperking, die verwachten tijdens de studie tegen belemmeringen aan te lopen, is het verstandig om ruim voor de start van de opleiding een intakegesprek aan te vragen (vóór de zomervakantie). Dit gesprek zal gevoerd worden met een werkgroeplid van studie+. Tijdens dit gesprek worden aard en gevolgen van de functiebeperking besproken. Ook komen de opleidingscompetenties in relatie tot de beperking ter sprake. Tot slot wordt samen bekeken welke aanpassingen en voorzieningen de student tijdens de opleiding nodig heeft en of HAS Hogeschool deze kan leveren.

Voor het aanvragen van het gesprek kun je contact opnemen met het hieronder vermeldde nummer.
 
Meld je functiebeperking ook bij je aanmelding in Studielink.
 
Contact 
Heb je vragen over studeren met een functiebeperking en wil je iemand spreken die je er meer over kan vertellen? Neem dan contact met ons op:
 

Afdeling Studentzaken

E: studentzaken@has.nl 
T: 088 - 890 36 03.