21+ toets

Indien je niet de juiste vooropleiding hebt om te worden toegelaten én je bent 21 jaar of ouder (bij de start van het studiejaar d.w.z. 1 september) dan kun je je beroepen op de 21+ toets.

Locatie Den Bosch
Mocht je geinteresseerd zijn in een opleiding bij locatie Den Bosch? Neem dan contact op met de studieadviseurs van de opleiding naar jouw keuze om na te gaan wat jij moet doen om als 21+ student toegelaten te worden voor een opleiding aan HAS Hogeschool.

Locatie Venlo
De procedure hieronder beschreven is voor aankomende studenten geinteresseerd in een opleiding bij locatie Venlo.

De 21+ toets houdt in:

  1. DAT (Differentiële Aanleg Test) voor HRM:
    dit is een capaciteitentest die intellectuele capaciteiten meet op de onderdelen figurenreeks, rekenvaardigheid, analogieën, taalgebruik en praktisch inzicht. De test duurt 1 uur en 45 minuten.
  1. Gesprek:
    het gesprek vindt aansluitend plaats aan de test en hierin wordt de testuitslag besproken. Wanneer je score voor de DAT voor HRM voldoende is, gaan we graag met je in gesprek over o.a. je motivatie, studievaardigheden en leergeschiedenis.
  1. Opleiding gebonden toets:
    Iedere opleiding hanteert eigen aanvullende toelatingseisen. Bekijk in de tabel hieronder wat de aanvullende toelatingseisen voor de opleiding van jouw keuze zijn.

Op basis van de scores die worden behaald op de DAT voor HRM en de opleiding gebonden toets(en) wordt een rapport opgesteld waarmee je toelaatbaar wordt verklaard of wordt afgewezen.


21+ toets aanvragen
Je kunt een 21+toets aanvragen bij de studieadviseur van de opleiding van jouw keuze.


Voorwaarden
Je kunt je eenmaal per studiejaar beroepen op de 21+ toets.


Kosten

DAT voor HRM: €50,-
Opleiding gebonden toets wiskunde: €75,-
Opleiding gebonden toets scheikunde: €75,-
Opleiding gebonden toets Food Innovation: Geen kosten aan verbonden


Aanvullende toelatingseisen per opleiding:

Opleiding Aanvullende eisen Belangrijke data
Bedrijfskunde en agribusiness De opleiding Bedrijfskunde en agribusiness heeft aanvullende toelatingseisen gesteld namelijk wiskunde dient op havo5 niveau te zijn. Om aan te tonen dat dit bij jou het geval is dien je de opleiding gebonden toets wiskunde te maken en minimaal een 5,5 te scoren. Je mag deze toets enkel maken wanneer de uitslag van je DAT voor HRM voldoende is. Deze opleiding gebonden toets wordt begin juli aangeboden in Den Bosch.
Food Innovation De opleiding Food Innovation stelt als aanvullende eis dat je een toets maakt waarmee we je kennis, interesse en leermogelijkheden testen. Je dient voor deze toets minimaal een 5,5 te scoren. Je mag deze toets enkel maken wanneer de uitslag van je DAT voor HRM voldoende is. Deze opleiding gebonden toets wordt begin juli aangeboden in Den Bosch.
International Farm Management De opleiding International Farm Management heeft aanvullende toelatingseisen gesteld namelijk wiskunde dient op havo5 niveau te zijn. Om aan te tonen dat dit bij jou het geval is dien je de opleiding gebonden toets wiskunde te maken en minimaal een 5,5 te scoren. Je mag deze toets enkel maken wanneer de uitslag van je DAT voor HRM voldoende is. Deze opleiding gebonden toets wordt begin juli aangeboden in Den Bosch.
Toegepaste Biologie De opleiding Toegepaste Biologie heeft aanvullende toelatingseisen gesteld namelijk scheikunde en wiskunde dienen op havo5 niveau te zijn. Om aan te tonen dat dit bij jou het geval is dien je de opleiding gebonden toetsen scheikunde en wiskunde te maken en voor beide minimaal een 5,5 te scoren. Je mag deze toetsen enkel maken wanneer de uitslag van je DAT voor HRM voldoende is. Deze opleiding gebonden toets wordt begin juli aangeboden in Den Bosch.