Deficiëntiecursussen

Op de website staat per studie de toelatingseisen vermeld. Het kan zijn dat je niet voldoet aan de toelatingseisen.

Voor HAVO- en VWO-leerlingen die bijvoorbeeld het profiel Economie en Maatschappij volgen en het vak scheikunde niet in het vrije profiel hebben gekozen, kunnen een deficiëntiecursus volgen via HAS Kennistransfer en bedrijfsopleidingen.

Meer informatie over een cursus Scheikunde, een cursus Wiskunde en/of een cursus Rekenvaardigheid vind je op de website van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen.